Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


Zákonem č.246/1992 Sb., doplněné zákonem č.77/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání je v České republice kupírování uší zakázáno.

   
Patří mezi nedávno uznaná plemena FCI. Středoasijský pastevecký pes má mimořádně vyvinuté teritoriální cítění, ale je také značně samostatným tvorem. Proto je vhodný zvláště pro hlídaní větších pozemků a ploch. Je-li správně socializovaný, je dobře zvladatelný. Pokud socializace a vazba k majiteli chybí, jedná zcela podle svého uvážení. 
   
09.02.2011 / EN   27.10.2019 / CZ

Překlad: Kateřina Mayerová, Klub málopočetných dogovitých plemen psů

FCI-Standard N° 335

STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES   (Sredneasiatskaya Ovtcharka)

ZEMĚ PŮVODU: Rusko

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010

VYUŽITÍ: strážný a hlídací pes
KLASIFIKACE FCI:      Skupina 2        Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi;     Sekce 2.2     Molossové - horští psi
Bez pracovní zkoušky

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE:  Středoasijský pastevecký pes - jedno z původních plemen psů. Plemeno se formovalo více než 400let na velkém teritoriu (lokalitě), které se rozprostírá od Kaspického moře až po Čínu a od Jižního Uralu až do Afganistánu. Původ tohoto plemene pochází od pradávných (původních) pasteveckých psů Tibetu, rozdílných kočovných plemen, které jsou potomky původních mongolských ovčáků a tibetských mastifů. Středoasijský pastevecký pes se od počátku chovali pro ochranu stád skotu, karavan a obydlí jejich pána, a bylo po generace podrobováno tvrdému přirozenému výběru. Těžké životní podmínky a obrana proti šelmám, zformovaly vzhled a upevnily charakter tohoto psa, tak aby byl schopen šetřit energií, byl silný a nebojácný. V místech jejich původu jsou tito psi nadále využíváni hlavně k ochraně stád před predátory a také jako strážní psi. Profesionální plemenářská práce u plemene začala v 30 - tých letech 20. století v Rusku (SSSR).      

CELKOVÝ VZHLED: Středoasijský ovčák je pes harmonické stavba těla a velkého vzrůstu. Střední délky formátu (ani dlouhý, ani krátký). Mohutné, svalnaté tělo, s mohutným, ale nikoli vyrýsovaným svalstvem. Pohlavní dimorfismus je jasně vyjádřen. Psi jsou mohutnější a odvážnější než feny, s výraznějším kohoutkem a větší hlavou.  Plná dospělost po fyzické i psychické stránce nastává okolo 3 let věku psa.      

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla lehce přesahuje kohoutkovou výšku. Upřednostňuje se větší vzrůst při zachování harmonické stavby těla. Délka hrudní končetiny po loket odpovídá 50-52% celkové kohoutkové výšky psa. (měřeno od pevné podložky na zemi po loket pevnou mírou). Délka tlamy je mírně kratší než délka mozkovny (menší než 1 délky hlavy, ale větší než 1/3 délky hlavy.      

POVAHA A TEMPERAMENT: Sebevědomý, vyrovnaný – klidný, hrdý a nezávislý (samostatný) pes. Pes je velmi nebojácný, má vysoké pracovní kvality, je vytrvalý a má silně vyvinutý teritoriální pud (instinkt ochrany vlastního území) a majitele. Charakteristická je bojovnost proti velkým dravým šelmám.      

HLAVA: Hlava je masivní, proporcionální k celkové stavbě těla. Tvar hlavy při pohledu shora i z boku se přibližuje obdélníku.

MOZKOVNA: Hlava je hluboká v lebeční části. Čelo a lebka jsou ploché, lebeční část je dlouhá. Týlní hrbol je dobře vyjádřen, ale nevystupuje díky silnému osvalení. Nadočnicové oblouky jsou středně výrazné.
Stop: je mírně vyjádřen

OBLIČEJOVÁ ČÁST:  
Nosní houba: Nosní houba je velká, ale nepřesahuje přes vnější obrys tlamy. Barva černá, při bílém a plavém zbarvení může být zbarvení nosní houby světlejší..  
Tlama: Tlama je tupá a přiměřeně dlouhá, při pohledu shora i z boku je téměř obdélníková. Mírně se zužuje směrem k čenichu.  Tlama je objemná, hluboká a dobře zaplněná pod očima. U kořene je široká, rovná, někdy je směrem ke špičce nosu mírně snížená. Brada je dobře vyznačena.   Pysky jsou tlusté, horní pysk při zavřené tlamě překrývá spodní čelist. Žádoucí je plná pigmentace pysků.  
Čelisti/ Zuby: Čelisti jsou silné a široké.
Zuby jsou silné, bílé, k sobě přiléhající, kompletní chrup (42 zubů). Řezáky jsou uloženy v jedné linii. Připouští se nůžkový, klešťový i reverzní nůžkový skus (těsný předkus – spodní a horní řezáky k sobě plochami přiléhají). Špičáky jsou uloženy široko od sebe. Poškození, či poranění zubů, které nemá vliv na skus, nemá vliv na hodnocení zubů.  
Líce: Lícní kosti jsou dlouhé a dobře vyvinuté, ale nevystupují (neporušují pravoúhlý tvar hlavy).  
Oči: Středně velké oči, oválného tvaru, daleko od sebe postavené, rovně a středně hluboko uložené. Barva očí od tmavě hnědé až po oříškovou. Tmav
ší oko se upřednostňuje. Oční víčka jsou pevná, žádoucí jsou přiléhavá spodní víčka. Třetí víčko není viditelné, žádoucí je plná pigmentace očních víček. Při jakémkoli zbarvení černě pigmentované. Sebevědomý, důstojný výraz.  
Uši: Středně velké, trojúhelníkového tvaru, hrubé, visící, nízko uložené. Spodní část základny ucha je uložená na úrovni, nebo mírně pod úrovní oka. Tradičně se uši krátce kupírují v zemích původu a tam, kde není kupírování zákonem zakázáno.    

KRK:
Krk středně dlouhý, mohutný, dobře osvalený, oválný na průřezu, nízko nasazený. Volná kůže na krku (lalok) je pro plemeno charakteristická.      

TĚLO:
Horní linie: dobrých proporcí a pevná, musí být zachována i v  postoji (ve statice).  
Kohoutek: Dobře vyjádřený, zejména u psů, dobře osvalený, dlouhý a vysoký, s dobře vyznačeným a plynulým přechodem k hřbetu.  
Hřbet: rovný, široký, dobře osvalený, tvoří přibližně 1 délky od kohoutku ke kořeni ocasu.  
Bedra: krátká, široká, dobře osvalená, zlehka klenutá.  
Záď: středně dlouhá, široká, dobře osvalená, zlehka skloněná ke kořeni ocasu. Výška v kohoutku převyšuje výšku zádi o 1-2 cm.  
Hrudník: hluboký, dlouhý, široký, dobře vyvinutý, rozšiřuje se směrem dozadu, volná žebra jsou dlouhá. Spodní linie hrudi je na jedné úrovni s loktem nebo dosahuje až pod loket. Předohrudí mírně vystupuje před ramenní kloub.  
Spodní linie a břicho: břicho je mírně vtaženo.      

OCAS: Silný u kořene, dostatečně vysoko nasazený. Má srpovitý tvar, nebo je v poslední třetině zatočený. V pozoru (při soustředění) je nesený na úrovni linie hřbetu nebo výše. V klidu je spuštěný volně dolů. Tradičně je kupírovaný ocas v zemích původu nebo tam, kde to zákon nezakazuje.      

KONČETINY:  
HRUDNÍ KONČETINY:  
Celkový vzhled: Celkový pohled: Hrudní končetiny jsou rovné se silnými kostmi. Při pohledu zepředu jsou postaveny vedle sebe rovnoběžně (paralelně) a ne příliš blízko u sebe. Při pohledu z boku – předloktí je rovné.  
Lopatka
: Lopatka je dlouhá, skloněná dozadu a vytváří spolu s pažní kostí v ramenním kloubu úhel asi 100°. Dobře osvalená.  
Nadloktí (kost pažní): šikmé, dlouhé, silné.  
Loket: Správně uložený, nevytáčí se směrem dovnitř k hrudnímu koši, ani ven  
Předloktí: rovné, s velmi silnými kostmi, dlouhé, oválné v průřezu.  
Nadprstí: přiměřeně dlouhé, široké, silné, vzpřímené.  
Přední tlapy: velké, zaoblené, klenuté prsty, polštářky jsou velké a masité; drápy mohou mít jakoukoli barvu.      

ZADNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Při pohledu zezadu  jsou rovné a rovnoběžné, postoj je mírně širší  než u předních končetin.  
Stehno: široké, přiměřeně dlouhé a silně osvalené.  
Koleno: nevytáčí se ani ven ani se nevtáčí dovnitř. Koleno je přiměřeně zaúhlené  
Holeň: Je zhruba stejné délky jako stehno  
Hlezenní kloub: přiměřeně zaúhlený  
Nárt (zadní nadprstí): Velmi silné, přiměřené délky. Svisle postavené. Bez paspárků.  
Zadní tlapy: velké, zaoblené, klenuté prsty, polštářky jsou velké a masité; drápy mohou mít jakoukoli barvu.      

POHYB: Dobře vyvážený a pružný. Klus s volným, prostorným vykročením hrudních končetin a mohutným odrazem z pánevních končetin. V pohybu je hřbetní linie pevná. Pohyb kloubů je volný (bez námahy). V pohybu je úhlední pánevních končetin výraznější než v postoji.      

KŮŽE: silná, dostatečně elastická, volně odtažitelná od těla, slouží  jako prevence před vážným zraněním v boji s predátory.      

OSRSTĚNÍ:  
Srst: hustá, rovná, hrubá krycí srst s dobře vyvinutou podsadou. Srst na hlavě a přední straně končetin je krátká a přiléhavá. Srst na kohoutku je často delší. Krycí srst může být krátká nebo trochu delší.   Podle délky srsti se rozlišuje: srst krátká (3 – 5 cm) pokrývající celé tělo, nebo dlouhá (7 – 10 cm)
, která tvoří hřívu na krku, střapce za ušima a prapory na zadní straně končetin a ocasu.      

Barva: Jakékoli zbarvení, kromě geneticky podmíněné modré a hnědé v jakýchkoli kombinacích, a kromě černého pláště s podkladem rezavo-hnědého zbarvení (jelení barva).      

VELIKOST A VÁHA:  
Kohoutková výška:          Psi: minimum 70 cm   Feny:   minimum 65 cm      
Velký vzrůst se upřednostňuje, avšak při zachování harmonické stavby těla.      
Váha: Psi: minimum 50 kg Feny:   minimum 40 kg      

VADY:   Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se považuje za vadu, jejíž hodnocení musí být přímo úměrné k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkové zdraví a pohodu psa.      

 • Mírné odchylky od typu plemene
 • Feny se samčím typem
 • Zaoblená lebka, úzká tlama a úzká dolní čelist, malý nos
 • Šikmo uložené nebo blízko posazené oči, volné víčka 
 • Vysoko nasazené uši
 • Tenké nebo volně visící pysky
 • Přestavěná záď,  krátká záď
 • Úzký front (úzký hrudník)
 • Výrazné úhlení pánevních končetin
 • Otevřené tlapy a dlouhé prsty
 • Vysoká akce končetin, lehce nevyvážený pohyb
 • Velmi krátká srst        

VAŽNÉ VADY:      

 • Nervově labilní závažné odchylky od požadovaného typu a stavby
 • Vysokonohost - pes na vysokých nohách, lehká stavba kostí, slabé osvalení
 • Příliš světlé oči, vypouklé oči
 • Svažující se horní linie
 • Výrazně přestavěná záď
 • Úzká, krátká a strmá záď
 • Vrozený krátký ocas, nebo zalomený ocas     
 • dlouhé nadprstí (záprstí), výrazně skloněné (měkké) nadprstí 
 • Pánevní končetiny postavené příliš pod tělem
 • Kohoutková výška menší o 2 a více cm než dané minimum          

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:      

 • Agresivní nebo přespříliš bázliví psi
 • Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být       diskvalifikován.
 • Bázlivý (plachý), přespříliš vzrušivý
 • Psi samičího typu
 • Podkus nebo předkus s odstupem (mezi horními a dolními řezáky je mezera)
 • Různobarevné oči, modré nebo zelené oko, šilhání
 • Volné klouby (slabé vazy)
 • Srst geneticky hnědá, nebo modrá v jakékoliv kombinaci barev
 • Barva červenohnědá (jelení, sobí) s charakteristickým černým pláštěm 
 • Kudrnatá nebo měkká srst
 • Nevyvážený pohyb      

Poznámka: všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku