Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
Standard FCI č. 170 / 24.08.1995 / D
 
CAO DE CASTRO LABOREIRO
Překlad: Dr. J.-M.Paschoud a p. R.Binderová;
   

Země původu:  Portugalsko
Datum publikace platného standardu: 12.06.1967
Zařazení:  hlídací a strážní pes
Klasifikace FCI: Skupina II
Pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 - psi molosského typu, horští psi
Bez zkoušek z výkonu.

Krátký historický přehled:
Toto plemeno pochází z portugalské vesnice Castro Laboreiro a nese uvedený název. V této vesnici žilo od nepaměti a ještě dnes je v ní početně silně zastoupeno. Třebaže jednoznačné důkazy chybí, toto plemeno patří podobně jako estrelský horský pes k nejstarším plemenům iberského poloostrova. Jeho rozšíření je ohraničeno horskými řetězci Peneda a Suajo a řekami Minho a Lima, kde se s ním setkáváme v nejrůznějších nadmořských výškách až do 1400 m nad mořem. S dalšími exempláři s setkáváme na jiných místech v okolí řeky Minho a v provincii Duro.
Cao Castro Laboreiro však jen zřídka proniká do středu a na jih Portugalska, kde zůstává nikým nepovšimnut.
Celkový vzhled:
Cao Castro Laboreiro je vlku podobný pes typu mastifa téměř pravoúhlých linií. Je silný, jeho vnější vzhled je příjemný a jeho srst někdy opravdu nápadná. Pohyb je volný, hbitý a energický. Jeho štěkot je velmi charakteristický a hlasitý: začíná v různých obvykle hlubokých tóninách a končí krátkými vysokými tóny, jež se podobají vytí.
Chování / temperament:
Věrný a poslušný rodinný společník, nepostradatelný obránce stád proti vlkům, kteří se v jeho životním prostředí stále ještě vyskytují v hojném počtu. Je ideálním hlídacím psem, který svěřené teritorium hlídá a chrání neúnavně. Jeho držení těla je důstojné, jeho výraz přísný a tvrdý jako u horalů. Dokáže se chovat jednoznačně nepřátelsky, nikdy však nevyhledává spory.
Hlava:
Střední velikosti, spíše lehká než těžkopádná, suchá, aniž by působila vyzáble, kůže je bohatě vyvinuta, ale bez vrásek; čelisti dobře vyvinuty s dobrým zámkem skusu; hlava poněkud podlouhlá, téměř pravoúhlá, dobře nasazená.
Mozkovna:
Temeno: poměrně dobře vyvinuté, při pohledu zepředu le
hce vystupující. Z profilu téměř ploché. Čelní rýha téměř neznatelná, týlní hrbol vyjádřen jen málo.
Stop: není příliš vyjádřen, je výraznější spíše u tlamy než na vrcholu lebky.
Obličejová část:
Nosní houba: dobře vyvinutá, široká, rovná; se širokými otevřenými nozdrami; barva vždy černá.
Tlama: hřbet nosu dlouhý, silný, rovné v celé délce, ke špičce nosu se zužuje, ale zřetelně nepůsobí štíhle ani špičatě. Tlama dobře krojená, pysky těsně přiléhající, běžné velikosti, nevisí ani nejsou masité. Koutky tlamy téměř neviditelné. Sliznice tlamy, patro a okraje pysků jednoznačně černě pigmentovány.
Zuby: úplný silný chrup s dobrým klešťovým skusem; bílé zuby dobře zasazené do svalnatých čelistí.
Oči: šikmé, nevystupují, ani nejsou vpadlé, tvaru tonzily, střední velikosti. Obě oči jsou stejně velké a dobře otevřené. Výraz přísný a tvrdý. Různé odstíny hnědé počínaje oříškově hnědou u psů se světlou srstí až po tmavě hnědou, téměř černou u psů s tmavší srstí.
Uši: střední velikosti (12 x 12 cm), přiměřené tloušťky, téměř trojúhelníkové se zaoblenou špičkou; přirozeně spadají, ploše a těsně přiléhají k hlavě a jsou navzájem souběžné. Je-li vzbuzena pozornost psa, otáčejí se dopředu, přičemž vnější plocha zůstává otočena kupředu.
Krk: rovný, dobře formovaný, krátký, nasazený dobře na trupu i k hlavě, správných proporcí. Nesen hrdě. Bez laloku.
Trup:
Horní linie: hřbet rovný a střední délky, krátký a dobře osvalený, harmonicky přecházející v záď, která spadá lehce šikmo.
Hruď: tvaru špičatého oblouku, vysoká, široká a poměrně hluboká.
Dolní linie: břicho spíše ploché, dokonce poněkud vtažené, s velkým rozdílem ve vzdálenosti k podložce mezi hrudní kostí a slabinami, což má za následek linii pozoruhodně stoupající směrem dozadu.
Ocas:
Celý, nekupírovaný. V klidu by měl dosahovat k hleznu. Elegantní šavlovitý ocas,v  nasazení široký, dlouhý, na spodní straně silně osrstěný; na trupu dobře nasazen, trochu výš než obvykle. Ocas spadá v elegantní linii přes bohatě osrstěná stehna, ale ne mezi nimi. Při vzbuzené pozornosti psa je nesen obloukem nahoru poněkud nad hřbetní linií, trochu ke straně, ale nikdy není ocas nesen zatočen jako lesní roh ani nesměřuje dolů.
Hrudní a pánevní končetiny
Při pohledu zepředu a zezadu jsou hrudní i pánevní končetiny dokonale rovné a postavené svisle. Při pohledu z profilu jsou hrudní končetiny rovněž rovné a svislé, zatímco pánevní končetiny se pod hleznem poněkud odchylují od svislice (pes má pánevní končetiny lehce "podstavené"). Dobře vyvinuté kosti pokrývají silné svaly pře
devším na plecích a na stehnech, svaly plasticky vystupují především při pohledu zezadu. Předloktí jsou spíše válcového tvaru, rovné a shora se k přednímu nadprstí poněkud zužují. Přední nadprstí nemá být příliš dlouhé, ani příliš skloněno (neprošlapovat). Klouby a úhlení dobře vyvinuty. Úhly normálně otevřené (ramenní kloub mezi lopatkou a pažní kostí téměř rovný, hlezenní kloub přiměřeně tupého úhlu).
Tlapy: odpovídající velikosti, spíše kulaté než podlouhlé, téměř kočičí tlapka. Prsty silné, přirozeně klenuté, nejsou skloněny dovnitř ani ven a jsou těsně sevřené. Polštářky prstů silné a drsné. Dobře vyvinuté drápy, černé nebo tmavě šedé, silné, hladké, stejnoměrně opotřebované. Jednoduché nebo dvojité paspárky jsou přípustné.
Chody:
pohyb lehký a rytmický; končetiny se pohybují rovnoběžně k podélné rovině těla. Tento pes se pohybuje obvykle krokem nebo přirozeným nenuceným mimochodem kromě situací, kdy ho okolnosti nutí klusat nebo cválat.
Kůže: celkově silná, spíše těsně přiléhající.
Osrstění
Vlastnosti srsti: srst bohatá, odolná, na omak poněkud drsná, spíše matná, hladká, téměř na celém těle hladce přiléhající a velmi hustá. Srst je krátká (zhruba 2 cm dlouhá); s delší nebo kratší srstí se setkáváme jen zřídka. Srst je zpravidla hustší a kratší na hlavě a na uších, kde je podobn
ě jako na spodních částech končetin měkčí a jemnější. Na ocase je srst bohatší a delší, zvláště na spodní straně, díky čemuž se ocas zdá být především ve své střední části velmi silný. Stehna jsou silně osrstěná. Bez podsady.
Barva srsti: vlkošedá ve všech odstínech, od světlých až po tmavé tóny, přičemž tmavé tóny se vyskytují nejčastěji. Výjimečně se mohou na různých částech těla zvířete vyskytovat všechny tři barevné odstíny: tmavě vlkošedá na hlavě, plecích a zádi, středně tmavé tóny na hrudi, trupu a stehnech, světlé tóny na břiše a ve spodní části končetin. Nejoblíbenější barvou, které se místně říká "horská" a kterou považují chovatelé v Castro Laboreiro za původní zbarvení, je našedlá vlkošedá s více nebo méně tmavými barevnými odstíny, nikoliv černá, přičemž hnědá (barva piniového oříšku) nebo načervenalá srst (mahagonové zbarvení) se vyskytuje částečně nebo po celém těle psa.
Velikost:
Kohoutková výška:    psi 55 až 60 cm
                             feny 52 až 57 cm.
Rozměry a hmotnost středně velkého psa:
Hlava: délka lebky          13,5 cm
          šířka lebky           13 cm
          délka tlamy          11 cm
Hrudník: obvod              72 cm
            šířka                20 cm
            výška              27 cm
Horní linie: délka trupu     62 cm
              šířka               14 cm
Délka: délka těla             68 cm
          délka ocasu          38 cm
Výška: kohoutková           60 cm
          délka hrudní konč.  33 cm
          výška v zádi          60 cm
Hmotnost:                      40 kg


Vady: všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky.
 
Hlava: příliš velká, příliš vyzáblá nebo masitá. Příliš štíhlá, dlouhá, špičatá
Nosní houba: jiné barvy než černé
Čelisti: předkus nebo podkus
Oči: skleněné oči, oči různých velikostí
Uši: atypické nasazení, příliš velké, masité, okrouhlé
Hluchota: vrozená nebo získaná
Ocas: jako lovecký roh, kupírovaný ocas, vrozeně zkrácený ocas, vrozená ztráta ocasu
Srst: skvrnitá nebo silně se odchylující od barev typických pro plemeno
Velikost: vysloveně nadměrná nebo příliš malá velikost (gigantismus / nanismus)


Bodové hodnocení:    

  Psi Feny
Hlava: držení, lebka, oči, hřbet nosu, tlama, stop, nosní houba       20 20
Krk, kohoutek, plece, hrudní končetina 15 13
Hruď, bedra, horní linie, dolní linie 15 15
Záď, pánev, pánevní končetina 13 15
Tlapy, prsty, drápy 5 5
Ocas: držení, tvar, nasazení  5 5
Osrstění: vlastnosti, barva, hustota 7 7
Celkový vzhled: harmonie proporcí, chody, velikost/substance, pohlavní znaky 20 20
  100 100

Pozn.: Psi musí mít normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.