Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
F.C.I.-Standard č. 315 / 26.06.2000 /E

BROHOLMER
(Dánská doga - Broholmer)

   
PŘEKLAD: O.B.C. Christensen, Komise pro standardy DKK
ZEMĚ PŮVODU: Dánsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 26.06.2000.
VYUŽITÍ: Společenský pes, hlídací pes
KLASIFIKACE DLE FCI:
Skupina 2  Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí a horští psi.
Sekce 2.1 - molossové, typu mastifa.
Bez zkoušek z výkonu.
 
STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Psi podobající se typem tomuto plemeni jsou známi již od středověku, kdy se používali k lovu (vysoké). Později se používali převážně jako hlídací psi ve velkých statcích a panstvích. Na konci 18. století začali být tito psi chováni čistokrevně a jejich počet rostl díky královskému myslivci Sehestedu of Broholm, podle něhož získalo toto plemeno svůj název. Po druhé světové válce plemeno téměř vyhynulo, ale kolem roku 1975 začala toto plemeno znovu oživovat skupina nadšených chovatelů (později organizovaných v organizaci »Společnost pro rekonstrukci plemene Broholmer«) za podpory dánského kynologického svazu DKK (Dansk Kennel Klubben).
 
CELKOVÝ VZHLED: Velký pes typu mastila, obdélníkového formátu, silné stavby těla, s prostorným pohybem vyjadřujícím sílu.    Jeho vzhled je charakteristický mohutnými silnými hrudními končetinami. Hlava je mohutná
a široká, krk robustní s přiměřenou volnou kůží, hrudník je široký a hluboký. V klidu je hlava nesena spíše nízko a jakoby shrbeně a ocas visí dolů; v klidu je jen mírně zahnutý jako šavle. Při pohybu je ocas nesen výš, ale nikdy nesahá nad hřbetní linii. Je-li vzbuzena pozornost psa, nebo je-li pes vzrušený, je hlava nesena výš a ocas stoupá nad vodorovnou linii.
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE: mozkovna a tlama jsou stejné délky.
 
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: klidný, dobrého temperamentu, přátelský, ale ostražitý. Musí projevovat velké sebevědomí.
 
HLAVA: Poměrně velká a široká, působí dojmem mohutnosti a velké váhy.
LEBEČNÍ OBLAST:
Mozkovna: široká a spíše plochá.  Horní linie mozkovny probíhá rovnoběžně s horní linií tlamy a je posazena poněkud výš. Stop: nepříliš výrazný.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Čenich: plný a černý.
Tlama: mohutná; vzhledem k celkovému dojmu těžké hlavy vypadá spíše jako krátká. Horní a dolní čelist jsou stejné délky.
Pysky: visící, ale ne přehnaně.
Čelisti / zuby: silné čelisti s dobře vyvinutými svaly. nůžkový nebo klešťový skus.
Oči: kulaté, ne příliš velké. Barva od světle po tmavě jantarovou. Výraz musí vyjadřovat velké sebevědomí.
UŠI: středně velké, nasazené spíše vysoko. Neseny zavěšené a těsně přiléhající k lícím.
 
KRK: velmi silný a svalnatý s přiměřenou (ale ne přehnanou) volnou kůží na hrdle.
 
TRUP:
Horní linie: rovná
Kohoutek: silný a dobře patrný.
Hřbet: poměrně dlouhý
Záď: středně dlouhá, poněkud skloněná
Hrudník: silný a hluboký, s dobře vyvinutým předhrudím.
 
OCAS: Nasazen poměrně nízko, u kořene široký. Je nesen svěšený a nemá vlajku ani třásně. Při pohybu je ocas nesen do vodorovné polohy; přednost se dává psům, kteří ocas nenesou výš. Ocas by nikdy neměl být nesen nad hřbetem ani zatočený.
 
KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY: silné, rovné a mohutné, s dobře osvaleným nadloktím a ramenem. Délka a zaúhlení kostí by měly umožňovat
volný pohyb s dobrým dosahem při kroku i klusu.
Nadloktí:  velmi svalnaté
Lokty: za pohybu dobře přiléhají k trupu.
Předloktí: rovné a silné.
Nadprstí: nepříliš dlouhé.
Tlapy hrudních končetin: kulaté a uzavřené.
PÁNEVNÍ KONČETINY: silné a svalnaté pánevní končetiny s odpovídajícím úhlením, jež jim dává potřebnou sílu v pohybu. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné a rovnoběžné.
Stehna:  silná a svalnatá.
Zadní nadprstí: nepříliš dlouhé.
Tlapy pánevních končetin: pevné stejně jako tlapy hrudních končetin.
 
POHYB: vyvážený a "nahrbený". Přirozeným pohybem je krok a klus.
KŮŽE: dobře pigmentovaná a silná; celkově bohatá a volnější zvláště na hrdle.
OSRSTĚNÍ
SRST: krátká a hladce přiléhající se silnou podsadou.
BARVA: žlutá s černou maskou. Zlatočervená.  Černá. Bílé znaky na hrudi, tlapách a špičce ocasu jsou přípustné.
 
VELIKOST A HMOTNOST:
VÝŠKA V KOHOUTKU:        Psi: cca 75 cm, hmotnost 50 až 70 kg
Feny: cca 70 cm, hmotnost 40 až 60 kg
 
VADY: Všechny odchylky od výše uvedených bodů musí být hodnoceny jako vady a závažnost hodnocení vady musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.
- Nedostatečná substance, předhrudí a hloubka hrudníku
- Příliš lehká a elegantní hlava a trup
- Příliš vyznačený stop; tlama příliš lehká; koutky pysků příliš visící.
- uši příliš velké nebo příliš malé. Uši složené do růže.
- Ocas nasazen příliš vysoko nebo příliš nízko. Ocas zahnutý jako hák nebo zatočený.
- Dlouhé a slabé nadprstí; rozevřené tlapy
- Kravský postoj
- Pohyb příliš elegantní
- Třásně / vlajka na zádi, zadní straně stehen a na ocasu
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
- Čtvercový formát, naprostý nedostatek substance.
- Čenich jiný než černý
- Podkus nebo předkus
- Oči různých barev
- Vzpřímené uši
- Zatočený ocas
- Osrstění: chybné barvy; dlouhá srst
- Nervózní povaha, povaha ostrá nebo agresivní

Pozn.: všichni psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně spuštěná v šourku.