Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
F.C.I. Standard 353/05.08.2015/ GB
Překlad: Ing. Hana Petrusová

URUGUAJSKÝ CIMARRÓN
(Cimarrón Uruguayo)

   

ZEMĚ PŮVODU: Uruguay

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 03.11.2014

POUŽITÍ: Výborný pes pro pasení stád, k lovu velké zvěře a hlídač.  

KLASIFIKACE FCI:      Skupina 2   Pinčové a knírači, molossoidní plemena,  švýcarští salašničtí psi.     Sekce 2.1    Molossové dogovitého typu.   Bez zkoušky z výkonu.      

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Původ uruguajského cimarróna je nejistý. Je známo, že je potomkem psů přivezených španělskými a portugalskými dobyvateli. Tito psi, volně ponechaní sami sobě, se mezi sebou křížili. Výsledkem přirozeného výběru bylo to, že přežili jen přizpůsobivější, silnější a chytřejší jedinci. Tak vznikl cimarrón.   Tehdejší obyvatelé rozpoznali hodnotu těchto psů, domestikovali je a postupně je začali úspěšně používat jako strážce svých pozemků a honácké psy při své každodenní práci s dobytkem.      

DŮLEŽITÉ PROPORCE:   
-   kohoutková výška : délka těla = 10 : 11 
-   kohoutková výška je shodná s výškou zádi 
-   čenich jen mírně kratší než mozkovna (měřená od týlního hrbolku ke stopu) 
-   výška v lokti je stejná jako vzdálenost od lokte ke kohoutku

CELKOVÝ VZHLED: Uruguajský cimarrón je středně velký pes dogovitého typu, silný, kompaktní, s dobrou kostrou, dobře osvalený a pohyblivý.  

POVAHA / TEMPERAMENT: Vyrovnaný, inteligentní a velmi odvážný.

HLAVA:

MOZKOVNA:  
Lebka: Šířka je větší než délka.  Týlní hrbol málo výrazný. 
Stop: Střední.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:   
Nosní ho
uba: Široká, černá nebo odpovídající barvě srsti. 
Čenich: Silný. Středně široký, mírně kratší než mozkovna.   
Pysky: Horní pysk překrývá spodní pysk, ale není visící.  
Čelisti/Zuby: Čelisti silné, pevné. Zuby silné, dobře posazené v čelisti, preferován je úplný chrup, povoleno je chybění P1. Nůžkový skus, tj. horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a jsou kolmo uloženy v čelistech.  
Líce: Dobře vyvinuté, ne přehnaně výrazné.   
Oči: Středně velké, mandlového tvaru, se zvídavým výrazem. Barva oka: jakýkoliv odstín hnědé; zbarvení v souladu s barvou srsti; čím tmavší, tím lepší. Oční víčka těsně přiléhají k očním bulvám a jsou úplně pigmentovaná.    
Uši: Středně velké, ne příliš vysoko ani příliš nízko nasazené, trojúhelníkové, klopené, ale ne přiložené k lícím nebo růžovité. V zemi původu se tradičně kupírují.    

KRK:  Silný, dobře osvalený, ne příliš dlouhý.  

TRUP:   
Horní linie: Rovná nebo za kohoutkem mírně pronesená.  
Kohoutek: Dobře vyznačený.  

Bedra: Krátká, silná, mírně klenutá.  
Záď: Dobré délky, široká, od vodorovné linie skloněná v úhlu 30°.  
Hrudník: Hluboký, dosahující nejméně k loktům. Široký a dobře vyvinutý. Hrudní koš dobře klenutý, ale ne sudovitý. Předhrudí dobře vyznačené.

OCAS: Silný, středně vysoko nasazený. Dosahuje k hleznu. V klidu nesen nízko, v pohybu horizontálně nebo lehce vzhůru.  

KONČETINY:    

HRUDNÍ KONČETINY: Při pohledu zepředu rovné a paralelní.  
Lopatky: Dobře položené vzad.   
Nadloktí: St
ejné délky jako lopatka.  
Lokty: Nevybočené ven ani nevbočené dovnitř.  
Předloktí: Rovná. Silné kosti.  
Nadprstí: Při pohledu ze strany mírně šikmá.   
Přední tlapky: Oválného tvaru, kompaktní, se silnými polštářky.  

PÁNEVNÍ KONČETINY: Dobře osvalené a silné, při pohledu zezadu rovné a paralelní.   
Stehna: Dobře vyvinutá.  
Kolena: Dobře zaúhlená.  
Nárty: Pevné, středně dlouhé.  
Zadní tlapky: Kočičí tlapky, silné polštářky.    

CHODY / POHYB: Lehký, s dobrým vykročením vpředu a dobrým posunem vzadu. V pohybu, při pohledu zpředu i zezadu jsou končetiny paralelní, při zvýšení rychlosti se k sobě tlapky přibližují, až vytvářejí jedinou řadu stop (single-tracking).  

KŮŽE: Silná a pružná.  

OSRSTĚNÍ:   Srst: Krátká, hladká, přiléhající k tělu, s podsadou. 

Barva: Žíhaná nebo všechny odstíny plavé. Plaví jedinci mohou mít černé stínování. Také modře žíhaná a izabelová (modro- plavá). S maskou nebo bez ní. Bílé znaky jsou povoleny na následujících místech: spodní čelist, hrdlo, předhrudí, břicho a spodní část končetin, kde bílá barva nesmí směrem vzhůru přesahovat zápěstí nebo polovinu nártů.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku:
Psi:      58 - 61 cm (2 cm tolerance).   Feny:   55 - 58 cm (2 cm tolerance).
Hmotnost: 
Psi:     38 – 45 kg.     Feny:   33 – 40 kg.  

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.  
-     Pysky v koutcích příliš svěšené.
-     Přehnaný lalok.  
-     Příliš vystupující líce.  

VÁŽNÉ VADY:
-    Bílé znaky s výjimkou těch, které jsou uvedeny ve standardu.
-    Zřetelné odchylky od důležitých proporcí.
-    Absence pohlavního dimorfismu.
-    Výška pod nebo nad stanovené hranice (vč. tolerance).
-     Horní linie klesající k zádi.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
-     Agresivita nebo přílišná plachost.
-     Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.
-     Zjevný nedostatek typu.  
-      Předkus. 
-      Podkus.  
-      Nepigmentovaná nosní houba.
-      Dlouhá srst.  
-      Dědičně podmíněná hnědá (čokoládová) barva srsti v plavé či žíhané, s hnědým nosem a pysky a světlýma očima.
-      Jiná barva než uvedená ve standardu.    

Pozn.:
- Psi (samci) musí mít dvě normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.  
- Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být    použiti v chovu.